تولید کننده و وارد کننده لوستر و صنایع روشنایی

Model : CH 5

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

Model : CH 5
Plated : Gold phoretic
Size : 30 x 30 x 120 cm
Price : 105.00$