تولید کننده و وارد کننده لوستر و صنایع روشنایی

Model : CS 5

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

Model : CS 5
Plated : Gold phorrtic
size : 30 x 30 x 86 cm
price : 105.00$