تولید کننده و وارد کننده لوستر و صنایع روشنایی

Model : CS 7

۴,۰۶۰,۰۰۰ تومان

Model : CS7
Plated : Gold phoretic
Size : 35 x 35 x 97 cm
price : 146.00$