تولید کننده و وارد کننده لوستر و صنایع روشنایی

Model : CH 10

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

Model : CH 10
Plated : Gold phoretic
Size : 45 x 45 x 207 cm
Price : 250.00$