تولید کننده و وارد کننده لوستر و صنایع روشنایی

Model : CH 8

۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان

Model : CH 8
Plated : Gold phoretic
Size : 45 x 45 x 160 cm
Price : 200.00$