تولید کننده و وارد کننده لوستر و صنایع روشنایی

Model : CH6

۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان

Model : CH6
Plated :Gold phoretic
Size : 35 x 35 x 133 cm
Price : 125.00$