تولید کننده و وارد کننده لوستر و صنایع روشنایی

Model : CS 11

۶,۳۸۰,۰۰۰ تومان

Model : CS 11
Plated : Gold phoretic
Size : 50 x 50 x 110 cm
Price : 275.00$